Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
ครูพรธนา จักรน้ำอ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


ครูวิภา โอสถานนท์
ครูชำนาญการ
กศ.ม. (หลักสูตร)
ครูดาริกา  ฉวีศักดิ์
ครูชำนาญการ
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ (ชีววิทยา)

 

 
   
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th