Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 ครูประยูร เชียงส่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. (พลศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาครูเสน่ห์ ก้อนเครือ
ครูชำนาญการ
ค.บ. (สังคมศึกษา)


 
 
   
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th