Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

วันที่ 27 มีนาคม 2558 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิง ตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ ,นายสุธีร์ บัวพิมพ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน เข้ารายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทรบูรเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี กับ นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาประเภทฮอกกี้ทีมหญิงกลางแจ้ง มาครองได้สำเร็จ

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th