Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย รับมอบโล่/เกียรติบัตร ในงานการอบรมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 "การบริหารการจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th